Lãnh đạo Cục Kiểm lâm làm việc với Chi cục Kiểm lâm vùng IV về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

06/11/2023

Sáng ngày 02/11/2023, tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm vùng IV, đồng chí Bùi Chính Nghĩa - Cục trưởng Cục Kiểm lâm, đồng chí Khuất Duy Truyền - Phụ trách văn phòng Cục Kiểm lâm, đồng chí Lê Đình Thơm - Phụ trách phòng kế hoạch, tài chính, đồng chí Nguyễn Thế Anh Chuyên viên phòng Tổ chức xây dựng lực lượng đã làm việc với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn năm 2023.

Đ/c Hà Công Tài - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Công Tài - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã báo cáo kết quả về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn năm 2023: Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành; Công tác quản lý rừng; Công tác bảo vệ rừng và PCCCR; Công tác tổ chức cán bộ,... đồng thời đồng chí đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân bất cập trong quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng đơn vị, cũng như của lực lượng Kiểm lâm tại các địa phương để Cục Kiểm lâm nắm, chỉ đạo sát công tác Lâm nghiệp của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên trong năm tới.

 

Đ/c Bùi Chính Nghĩa - Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị

Sau khi nghe xong báo cáo, các ý kiến của công chức, viên chức của đơn vị. Đồng chí Bùi Chính Nghĩa đã góp ý đánh giá tình hình triển khai công tác năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song lực lượng Kiểm lâm vùng IV và các đơn vị Kiểm lâm, chính quyền địa phương trong toàn vùng đã quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác Lâm nghiệp, các hoạt động Quy chế phối hợp và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Toàn cảnh cuộc họp tại hội trường

 

       Bài, ảnh: Thế Phương – Phòng quản lý bảo vệ rừng