Chi cục Kiểm lâm vùng IV tham gia cùng Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

08/03/2024

Thực hiện Văn bản số 241/KL-PCCCR ngày 29/02/2024 của Cục Kiểm lâm về việc kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Từ ngày 04– 07/3/2024, Chi cục Kiểm lâm vùng IV tham gia phối hợp cùng Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm do đồng chí Nguyễn Hữu Thiện Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai và Kon Tum; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và Kon Tum và các đơn vị chủ rừng: Ban QLRPH Hà Ra, Ban QLRPH Măng Yang, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kong Chiêng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy, Công ty TNHH MTV NLG Miền Nam, Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Đoàn Công tác Cục Kiểm lâm kiểm tra thực tế hiện trường tại lâm phần của VQG Kon Ka Kinh, huyện Măng Yang, tỉnh Gia lai

Đ.c Nguyễn Tấn Liêm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum phát biểu tại cuộc họp

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường về công tác PCCCR tại lâm phần của VQG Kon Ka Kinh, huyện Măng Yang, tỉnh Gia lai và lâm phần của Công ty TNHH MTV NLG Miền Nam tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đông chí Nguyễn Hữu Thiện Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm đã đánh giá cao các nỗ lực trong công tác xử lý vật liệu cháy, công tác phòng cháy của các đơn vị chủ rừng đối với sự nghiệp bảo vệ rừng và PCCCR. Thời gian này đang trong thời gian cao điểm mùa khô của các tỉnh Tây Nguyên do đó Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị không được lơ là, mất cảnh giác phải luôn luôn nhớ PHÒNG LÀ CHÍNH trong công tác PCCCR tránh xảy ra cháy rừng đáng tiếc làm lãng phí tài nguyên, công sức nỗ lực đóng góp của rất nhiều người từ đầu mùa khô đến nay.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm cũng gửi lời thăm hỏi, động viên đến toàn thể cán bộ, công chức Kiểm Lâm và tập thể cán bộ, viên chức BVR chuyên trách và gia đình đối với sự nghiệp QLBVR và PCCCR của toàn hệ thống chính trị và nhân dân./.

Nguồn: Lại Huy Hoài – Đội KLCĐ và PCCCR, Chi cục Kiểm lâm vùng IV