Số hiệu 345/QĐ-TCLN- VP
Ngày ban hành 29/09/2017
Người ký Hà Công Tuấn
Trích yếu Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-TT ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Tổng cục Lâm nghiệp
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định
Đính kèm 345CCKL-VungIV.pdf