Số hiệu 130/QĐ-KL-XDLL
Ngày ban hành 18/9/2023
Người ký Bùi Chính Nghĩa
Trích yếu Quyết định số 130/QĐ-KL-XDLL ngày 18/9/2023 của Cục Kiểm lâm về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm
Cơ quan ban hành Cục Kiểm lâm
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định
Đính kèm /Uploads/TaiLieu/130 CKL QĐ quy đinh chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc cua CCKLV IV.pdf