Chi cục Kiểm lâm vùng IV tham gia cùng Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm Kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông từ ngày 07-11/5/2024.

15/05/2024

Thực hiện Văn bản số 540/KL-PCCCR ngày 04/5/2024 của Cục Kiểm lâm về việc kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk và Đắk Nông. Từ ngày 07 - 11/5/2024, Chi cục Kiểm lâm vùng IV tham gia phối hợp cùng Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm do đồng chí Nguyễn Hữu Thiện Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông.

Tại tỉnh Đăk Nông từ ngày 07 - 8/5/2024, Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm đã kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại tỉnh Đắk Nông, đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, Đại diện các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng. Đồng thời kiểm tra thực tế hiện trường công tác PCCCR tại lâm phần do BQL RPH vành đai biên giới, Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành quản lý.

Đoàn Công tác Cục Kiểm lâm làm việc, kiểm tra thực tế hiện trường tại lâm phần của Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành,  BQL RPH vành đai biên giới, tỉnh Đăk Nông

Tại tỉnh Đăk Lăk từ ngày 09 - 10/5/2024, Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm đã kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Đại diện Công ty TNHH MTV LN Krông Bông, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Đồng thời kiểm tra thực tế hiện trường công tác PCCCR tại lâm phần do Công ty TNHH MTV LN Krông Bông, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin quản lý.

Đoàn Công tác Cục Kiểm lâm kiểm tra thực tế hiện trường PCCCR tại lâm phần của Công ty TNHH MTV LN Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm đã đánh giá cao các nỗ lực trong công tác xử lý vật liệu cháy, công tác phòng cháy của các đơn vị chủ rừng đối với sự nghiệp bảo vệ rừng và PCCCR. Trong thời gian tới, đặc biệt là mùa khô năm 2023 - 2024, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hiện tượng EL-NINO, do đó nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh……, mùa đông ngắn, khô hạn kéo dài, lượng mua trung bình thấp hơn 15% so với cùng kỳ, nguy cơ xảy ra ra cháy rừng là rất cao, do đó đồng chí đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung như sau:

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố, cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 01/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước và các văn bản chỉ đạo của địa phương.

Phân công trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan Kiểm lâm, Công an, Quân đội tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn; khi xảy ra cháy rừng chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Duy trì công tác thường trực PCCCR 24/24  khi nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp V; thực hiện công tác cảnh báo cháy rừng hàng ngày, thông tin điểm cháy đến các địa phương, chủ rừng để kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời nếu có cháy rừng xảy ra; sẵn sàng nhân lực, các thiết bị, phương tiện PCCCR để xử lý tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 61-KL/TW  ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 0986.668.333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. 

Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn lực, đảm bảo chế độ chính sách, động viên kịp thời để lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương.

Nguồn: Thế Phương - Chi cục Kiểm lâm vùng IV

 

 

Một số hình ảnh làm việc của đoàn công tác

Đoàn công tác kiểm tra công trình PCCCR, phát thực bì đường băng phòng cháy chữa cháy rừng tại lâm phần Vườn Quốc gia Chư Yang Sin quản lý, tỉnh Đăk Lăk

Đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, CCKL tỉnh, UBND huyện Krông Bông, Đại diện các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn huyện Krông bông, tỉnh Đăk Lăk

Đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, CCKL tỉnh, Đại diện các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, VQG trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

 Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại lâm phần do BQL RPH Vành đai biên giới quản lý, tỉnh Đăk Nông