Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
227/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/11/21 Hà Công Tài Văn bản Số 227/ KLV4-NV2 ngày 21/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 47, từ ngày 22/11/2022 đến ngày 27/11/2022 và ngày 28/11/2022)
217/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/11/14 Hà Công Tài Văn bản Số 217/ KLV4-NV2 ngày 14/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 46, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 20/11/2022 và ngày 21/11/2022)
213/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/11/07 Tô Xuân Đam Văn bản Số 213/ KLV4-NV2 ngày 07/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 45, từ ngày 08/11/2022 đến ngày 13/11/2022 và ngày 14/11/2022)
209/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/31 Bùi Sanh Văn bản Số 209/ KLV4-NV2 ngày 31/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 44, từ ngày 01/11/2022 đến ngày 06/11/2022 và ngày 07/11/2022)
206/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/24 Tô Xuân Đam Văn bản Số 206/ KLV4-NV2 ngày 24/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 43, từ ngày 25/10/2022 đến ngày 30/10/2022 và ngày 31/10/2022)
196/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/17 Tô Xuân Đam Văn bản Số 196/ KLV4-NV2 ngày 17/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 42, từ ngày 18/10/2022 đến ngày 23/10/2022 và ngày 24/10/2022)
193/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/10 Tô Xuân Đam Văn bản Số 193/ KLV4-NV2 ngày 10/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 41, từ ngày 11/10/2022 đến ngày 16/10/2022 và ngày 17/10/2022)
187/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/03 Bùi Sanh Văn bản Số 187/ KLV4-NV2 ngày 19/09/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 40, từ ngày 04/10/2022 đến ngày 09/10/2022 và ngày 10/10/2022)
174/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/09/19 Bùi Sanh Văn bản Số 174/ KLV4-NV2 ngày 19/09/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 38, từ ngày 20/9/2022 đến ngày 25/9/2022 và ngày 26/9/2022)
168/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/09/12 Bùi Sanh Văn bản Số 168/ KLV4-NV2 ngày 12/09/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 37, từ ngày 13/9/2022 đến ngày 18/9/2022 và ngày 19/9/2022)