Số hiệu 65/QĐ-KLV4
Ngày ban hành 02/10/2023
Người ký Hà Công Tài
Trích yếu Quyết định số 65/QĐ-KLV4 ngày 02/10/2023 của Chi cục Kiểm lâm vùng IV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức  của các Phòng, Đội Kiểm lâm cơ đồng và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm vùng IV
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm vùng IV
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định
Đính kèm /Uploads/TaiLieu/65 QĐ ve viec quy dinh chuc nang nhiem vu va co cau to chuc cua Phong, Đoi KLCĐ.pdf