Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
30/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/02/07 Tô Xuân Đam Văn bản Số 30/ KLV4-NV2 ngày 07/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 06, từ ngày 08/02/2022 đến ngày 13/02/2022 và ngày 14/02/2022)
26/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/01/24 Tô Xuân Đam Văn bản Số 26/ KLV4-NV2 ngày 24/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nhâm Dần 2022 (Tuần 04+05, từ ngày 25/01/2022 đến ngày 06/02/2022 và ngày 07/02/2022)
13/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/01/17 Tô Xuân Đam Văn bản Số 13/ KLV4-NV2 ngày 17/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 03, từ ngày 18/01/2022 đến ngày 23/01/2022 và ngày 24/01/2022)
09/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/01/10 Hà Công Tài Văn bản Số 09/ KLV4-NV2 ngày 10/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 02, từ ngày 11/01/2022 đến ngày 16/01/2022 và ngày 17/01/2022)
01/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/01/04 Hà Công Tài Văn bản Số 01/ KLV4-NV2 ngày 04/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 01, từ ngày 04/01/2022 đến ngày 09/01/2022 và ngày 10/01/2022)
275/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/12/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 275/ KLV4-NV2 ngày 27/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 53, từ ngày 28/12/2021 đến ngày 02/01/2022 và ngày 03/01/2022)
265/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/12/20 Tô Xuân Đam Văn bản Số 265/ KLV4-NV2 ngày 20/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 52, từ ngày 21/12/2021 đến ngày 26/12/2021 và ngày 27/12/2021)
256/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/12/13 Hà Công Tài Văn bản Số 256/ KLV4-NV2 ngày 13/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 51, từ ngày 14/12/2021 đến ngày 19/12/2021 và ngày 20/12/2021)
249/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/12/06 Tô Xuân Đam Văn bản Số 249/ KLV4-NV2 ngày 06/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 50, từ ngày 07/12/2021 đến ngày 12/12/2021 và ngày 13/12/2021)
243/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/29 Tô Xuân Đam Văn bản Số 243/ KLV4-NV2 ngày 29/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 49, từ ngày 30/11/2021 đến ngày 05/12/2021 và ngày 06/12/2021)