tro ve
Trở về

275/ KLV4-NV2

Văn bản Số 275/ KLV4-NV2 ngày 27/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 53, từ ngày 28/12/2021 đến ngày 02/01/2022 và ngày 03/01/2022)
Số/ Kí hiệu 275/ KLV4-NV2
Ngày ban hành 2021 12:00:00 SA/12/27
Người ký Tô Xuân Đam
Trích yếu Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 275.Phan cong truc BVR&PCCCR tuan 53.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
94/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 94/ KLV4-NV2 ngày 16/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 20, từ ngày 17/5/2022 đến ngày 22/5/2022 và ngày 23/5/2022)
91/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/09 Tô Xuân Đam Văn bản Số 91/ KLV4-NV2 ngày 09/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 19, từ ngày 10/5/2022 đến ngày 15/5/2022 và ngày 16/5/2022)
88/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/04 Bùi Sanh Văn bản Số 88/ KLV4-NV2 ngày 04/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 18, từ ngày 05/5/2022 đến ngày 08/5/2022 và ngày 09/5/2022)
83/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/04/25 Tô Xuân Đam Văn bản Số 83/ KLV4-NV2 ngày 25/4/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 17, từ ngày 26/4/2022 đến ngày 01/5/2022 và ngày 02-04/5/2022)
73/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/04/12 Tô Xuân Đam Văn bản Số 73/ KLV4-NV2 ngày 12/4/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 15, từ ngày 12/4/2022 đến ngày 17/4/2022 và ngày 18/4/2022)
68/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/04/04 Tô Xuân Đam Văn bản Số 68/ KLV4-NV2 ngày 04/04/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 14, từ ngày 05/4/2022 đến ngày 10/4/2022 và ngày 11/4/2022)
52/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/03/14 Tô Xuân Đam Văn bản Số 52/ KLV4-NV2 ngày 14/03/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 11, từ ngày 15/03/2022 đến ngày 20/03/2022 và ngày 21/03/2022)
49/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/03/07 Bùi Sanh Văn bản Số 49/ KLV4-NV2 ngày 07/03/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 10, từ ngày 08/03/2022 đến ngày 13/03/2022 và ngày 14/03/2022)
46/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/02/28 Hà Công Tài Văn bản Số 46/ KLV4-NV2 ngày 28/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 09, từ ngày 01/03/2022 đến ngày 06/03/2022 và ngày 07/03/2022)
41/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/02/21 Bùi Sanh Văn bản Số 41/ KLV4-NV2 ngày 21/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 08, từ ngày 22/02/2022 đến ngày 27/02/2022 và ngày 28/02/2022)