tro ve
Trở về

30/ KLV4-NV2

Văn bản Số 30/ KLV4-NV2 ngày 07/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 06, từ ngày 08/02/2022 đến ngày 13/02/2022 và ngày 14/02/2022)
Số/ Kí hiệu 30/ KLV4-NV2
Ngày ban hành 2022 12:00:00 SA/02/07
Người ký Tô Xuân Đam
Trích yếu Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 30.Phan cong truc BVR&PCCCR tuan 06.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
127/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/07/04 Tô Xuân Đam Văn bản Số 127/ KLV4-NV2 ngày 04/07/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 27, từ ngày 05/7/2022 đến ngày 10/7/2022 và ngày 11/7/2022)
125/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 125/ KLV4-NV2 ngày 27/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 26, từ ngày 28/6/2022 đến ngày 03/7/2022 và ngày 04/7/2022)
119/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/20 Bùi Sanh Văn bản Số 119/ KLV4-NV2 ngày 20/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 25, từ ngày 21/6/2022 đến ngày 26/6/2022 và ngày 27/6/2022)
112/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/13 Tô Xuân Đam Văn bản Số 112/ KLV4-NV2 ngày 13/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 24, từ ngày 14/6/2022 đến ngày 19/6/2022 và ngày 20/6/2022)
107/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/06 Tô Xuân Đam Văn bản Số 107/ KLV4-NV2 ngày 06/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 23, từ ngày 07/6/2022 đến ngày 12/6/2022 và ngày 13/6/2022)
104/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/30 Tô Xuân Đam Văn bản Số 104/ KLV4-NV2 ngày 30/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 22, từ ngày 31/5/2022 đến ngày 05/5/2022 và ngày 06/5/2022)
101/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/23 Tô Xuân Đam Văn bản Số 101/ KLV4-NV2 ngày 23/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 21, từ ngày 24/5/2022 đến ngày 29/5/2022 và ngày 30/5/2022)
101/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/23 Tô Xuân Đam Văn bản Số 101/ KLV4-NV2 ngày 23/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 21, từ ngày 24/5/2022 đến ngày 29/5/2022 và ngày 30/5/2022)
94/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 94/ KLV4-NV2 ngày 16/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 20, từ ngày 17/5/2022 đến ngày 22/5/2022 và ngày 23/5/2022)
91/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/09 Tô Xuân Đam Văn bản Số 91/ KLV4-NV2 ngày 09/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 19, từ ngày 10/5/2022 đến ngày 15/5/2022 và ngày 16/5/2022)