Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
234/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/22 Tô Xuân Đam Văn bản Số 234/ KLV4-NV2 ngày 22/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 48, từ ngày 23/11/2021 đến ngày 28/11/2021 và ngày 29/11/2021)
224/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/15 Tô Xuân Đam Văn bản Số 224/ KLV4-NV2 ngày 15/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 47, từ ngày 16/11/2021 đến ngày 21/11/2021 và ngày 22/11/2021)
214/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/08 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 46, từ ngày 09/11/2021 đến ngày 14/11/2021 và ngày 15/11/2021)
206/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/01 Hà Công Tài Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 45, từ ngày 02/11/2021 đến ngày 07/11/2021 và ngày 08/11/2021)
200/ KLv4-NV2 2021 12:00:00 SA/10/25 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 44, từ ngày 26/10/2021 đến ngày 31/10/2021 và ngày 01/11/2021)
192/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/10/18 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 43, từ ngày 19/10/2021 đến ngày 24/10/2021 và ngày 25/10/2021)
190/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/10/11 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 42, từ ngày 12/10/2021 đến ngày 17/10/2021 và ngày 18/10/2021)
181/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/10/04 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 41, từ ngày 05/10/2021 đến ngày 10/10/2021 và ngày 11/10/2021)
173/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/09/27 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 40, từ ngày 28/9/2021 đến ngày 03/10/2021 và ngày 04/10/2021)
168/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/09/20 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 39, từ ngày 21/9/2021 đến ngày 26/9/2021 và ngày 27/9/2021)