Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
230/LT-KLV4 2019 12:00:00 SA/12/31 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR tháng 1 năm 2020