Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
92/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/06/14 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 25, từ ngày 15/6/2021 đến ngày 20/6/2021 và ngày 21/6/2021)
88/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/06/07 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 24, từ ngày 8/6/2021 đến ngày 13/6/2021 và ngày 14/6/2021)
81/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/31 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 23, từ ngày 01/6/2021 đến ngày 6/6/2021 và ngày 7/6/2021)
77/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/24 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 22, từ ngày 25/5/2021 đến ngày 30/5/2021 và ngày 31/5/2021)
71 /KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/17 Bùi Sanh Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 21, từ ngày 18/5/2021 đến ngày 23/5/2021 và ngày 24/5/2021)
68/ KLv4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/10 Hà Công Tài Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 20, từ ngày 11/5/2021 đến ngày 16/5/2021 và ngày 17/5/2021)
64/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/04 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 19, từ ngày 5/5/2021 đến ngày 9/5/2021 và ngày 10/5/2021)
60/KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/04/27 Bùi Sanh Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 18, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 02/5/2021 và ngày 03-04/5/2021)
54/KLV4-NV2 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 17, từ ngày 20 đến ngày 25/4/2021 và ngày 26/4/2021)
50/KLV4-NV2 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 16, từ ngày 13 -18/4/2021 và ngày 19/4/2021)