Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
148/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/08/16 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 34, từ ngày 17/8/2021 đến ngày 22/8/2021 và ngày 23/8/2021)
145/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/08/09 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 33, từ ngày 10/8/2021 đến ngày 15/8/2021 và ngày 16/8/2021)
136/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/26 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 31-32, từ ngày 27/7/2021 đến ngày 09/8/2021)
131/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/19 Bùi Sanh Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 30, từ ngày 20/7/2021 đến ngày 25/7/2021 và ngày 26/7/2021)
113/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/12 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 29, từ ngày 13/7/2021 đến ngày 18/7/2021 và ngày 19/7/2021)
108 /KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/05 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 28, từ ngày 6/7/2021 đến ngày 11/7/2021 và ngày 12/7/2021)
99/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/06/21 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 26, từ ngày 22/6/2021 đến ngày 27/6/2021 và ngày 28/6/2021)
92/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/06/14 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 25, từ ngày 15/6/2021 đến ngày 20/6/2021 và ngày 21/6/2021)
88/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/06/07 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 24, từ ngày 8/6/2021 đến ngày 13/6/2021 và ngày 14/6/2021)
81/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/31 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 23, từ ngày 01/6/2021 đến ngày 6/6/2021 và ngày 7/6/2021)