tro ve
Trở về

60/KLV4-NV2

Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 18, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 02/5/2021 và ngày 03-04/5/2021)
Số/ Kí hiệu 60/KLV4-NV2
Ngày ban hành 2021 12:00:00 SA/04/27
Người ký Bùi Sanh
Trích yếu Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng Tuần 18
Cơ quan ban hành Kiểm lâm Vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 60.Phan cong truc ung truc tuan 18.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
200/ KLv4-NV2 2021 12:00:00 SA/10/25 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 44, từ ngày 26/10/2021 đến ngày 31/10/2021 và ngày 01/11/2021)
192/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/10/18 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 43, từ ngày 19/10/2021 đến ngày 24/10/2021 và ngày 25/10/2021)
190/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/10/11 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 42, từ ngày 12/10/2021 đến ngày 17/10/2021 và ngày 18/10/2021)
181/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/10/04 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 41, từ ngày 05/10/2021 đến ngày 10/10/2021 và ngày 11/10/2021)
173/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/09/27 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 40, từ ngày 28/9/2021 đến ngày 03/10/2021 và ngày 04/10/2021)
168/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/09/20 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 39, từ ngày 21/9/2021 đến ngày 26/9/2021 và ngày 27/9/2021)
164/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/09/13 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 38, từ ngày 14/9/2021 đến ngày 19/9/2021 và ngày 20/9/2021)
159/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/08/30 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 36-37, từ ngày 31/8/2021 đến ngày 12/9/2021 và ngày 13/9/2021)
153/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/08/24 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 35, từ ngày 24/8/2021 đến ngày 29/8/2021 và ngày 30/8/2021)
148/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/08/16 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 34, từ ngày 17/8/2021 đến ngày 22/8/2021 và ngày 23/8/2021)