Quảng Ngãi: tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2020

15/05/2020

Bước vào mùa hanh khô, dự báo nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCCR trên địa bàn và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra.Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 879/UBND-NNTN ngày 05/3/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đầu mùa khô năm nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan thành lập Đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng, nhất là đối với các chủ rừng có diện tích lớn, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Tình hình củng cố tổ, đội phòng chống cháy rừng, xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện khi có cháy rừng, phá rừng; tình hình triển khai thực hiện các văn bản, công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kế hoạch tập huấn, chế độ trực, tuần tra canh gác; việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các công trình bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng hiện có.

Dự kiến Đoàn công tác tiến hành kiểm tra từ ngày 11/5 đến ngày 29/5 tại tất cả các huyện, thị xã Đức Phổ và Thành phố Quảng Ngãi trong đó chú trọng đến các chủ rừng có diện tích lớn trên toàn tỉnhđể đánh giá công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng cũng như việc khắc phục những tồn tại được nhắc nhở trong đợt kiểm tra trước đó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra trong mùa khô năm nay.

Cùng với đó, tiếp tục diễn tập công tác chữa cháy rừng ở các xã, huyện, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền thực hiện tốt việc PCCCR, không mang lửa vào rừng, cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ phòng chống cháy rừng, giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng nhất là tháng cao điểm của mùa nắng nóng. Hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống cháy rừng sử dụng phương tiện tại chỗ các ban, ngành đoàn thể sẵn sàng vào cuộc chủ động PCCCR. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, người dân có ý thức cao trong việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, cùng với cán bộ kiểm lâm trên địa bàn tham gia công tác tuần tra và thường xuyên xử lý thực bì, phát đường băng cản lửa ở những khu rừng dễ xảy ra cháy và thực hiện tốt công tác canh phòng theo dõi diễn biến của rừng, nhất là vào thời điểm nắng nóng để có phương án ứng phó kịp thời.

Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi trong việc thực hiện các phương án PCCCR trong mùa nắng nóng năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang nỗ lực để bảo vệ diện tích rừng hiện có, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra./.

Nguồn: Thế Anh - CCKL Quảng Ngãi


Tin nổi bật