Kết quả sản xuất lâm nghiệp 3 tháng đầu năm 2024 tại các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam trung bộ

12/04/2024

Theo số liệu thống kê, báo cáo của Chi cục Kiểm lâm vùng IV cho thấy, 3 tháng đầu năm 2024 các địa phương toàn vùng (trừ Ninh Thuận và Bình Thuận) đã có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

Theo kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2023, toàn vùng hiện có 4,546 triệu ha đất có rừng (bao gồm cả diện tích đất có rừng ngoài cơ cấu 3 loại rừng), trong đó rừng tự nhiên 3,223 triệu ha, rừng trồng thành rừng 1,080 triệu ha và rừng trồng chưa thành rừng 0,243 triệu ha. Tỷ lệ che phủ rừng bình quân toàn vùng đạt 48,96% trong đó khu vực Duyên hải Nam Trung bộ (06 tỉnh, thành phố) là 53,04% và khu vực Tây Nguyên là 46,47% (05 tỉnh), tăng 0,25% so với năm 2022 (khu vực Duyên hải Nam Trung bộ tăng 0,37% và khu vực Tây Nguyên tăng 0,19%).

Ảnh: Nguyễn Đình Thắng - Rừng gỗ lá rộng thường xanh núi đất tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông (ảnh minh họa)

Về phát triển rừng, tính đến tháng 3/2024 diện tích rừng trồng mới tập trung toàn vùng đạt 3.366,50 ha, giảm 20,93%; Diện tích rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đạt 4.849,32 ha, tăng 26,61% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 2.049,48 nghìn cây, tăng 35,04% và diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 41.774,54 ha, tăng 82,03%) so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh: Nguyễn Đình Thắng - Rừng trồng Keo lai tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (ảnh minh họa)

Sản lượng gỗ khai thác toàn vùng đạt 396.227,34 m3 gỗ các loại, giảm 16,14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung 395.867,34 m3 gỗ các loại với diện tích 4.071,65 ha; Sản lượng gỗ khai thác từ cây trồng phân tán 360 m3 gỗ các loại. Sản lượng khai thác củi 127.618 ster.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng trong toàn vùng đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ 575 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm 10,71% so với cùng kỳ năm trước; Diện tích rừng thiệt hại  126,194 ha, tăng 27,23% trong đó thiệt hại do phá rừng 83,579 ha, giảm 2,04% và thiệt hại do cháy rừng 42,615 ha, tăng 207,22%.

Ảnh: Nguyễn Đình Thắng - Hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 440, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk (ảnh minh họa)

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2024, các quan chức năng đã xử lý là 428 vụ, trong đó xử lý hình sự 19 vụ và xử phạt hành chính 409 vụ; Lâm sản tịch thu sau xử lý là 304,560 m3 gỗ tròn, xẻ các loại và 586 cá thể động vật hoang dã các loại; Vật chứng vụ án hình sự 124,249 m3 gỗ tròn, xẻ các loại. Tổng số tiền thu nộp ngân sách 2.692,856 triệu đồng.

Về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong 3 tháng đầu năm 2024 các địa phương đã thu được 247.318.489 nghìn đồng, tăng 16,23% so với cùng kỳ năm trước; Tổng tiền chi trả cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng 520.968.371 nghìn đồng, tăng 685,61%, với diện tích được chi trả 1.628.775 ha, tăng 19,53%.

Như vậy, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, trong thời gian tới (9 tháng cuối năm 2024) các địa phương trong toàn vùng cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sau: Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng đảm bảo tính ổn định, cân đối, phù hợp và đồng bộ thống nhất với Quy hoạch tỉnh (Quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tâm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) gắn với Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch sử dụng cấp huyện và các đề án, dự án trọng tâm của nghành; Tổ chức, triển khai thực hiện công tác điều tra xác định hiện trạng rừng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2338/BNN-KL ngày 01/4/2024. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Văn bản số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR. Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh lại các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ 3 sẵn sàng, có phương án, kế hoạch sẵn sàng phối hợp các lực lượng để ứng phó, xử lý kịp thời đối với các tình huống cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và khi xảy ra cháy rừng; Tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đặc biệt là tại các điểm nóng, khu vực biên giới trên đất liền, cảng biển và tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ xung yếu và các diện tích rừng do UBND cấp xã quản lý, hạn chế tối đa không để phát sinh hình thành các điểm nóng, phức tạp.

Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực (quỹ đất, vật tư kỹ thuật, giống cây trồng và vốn đầu tư) để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng mới; Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

 Ths. Nguyễn Đình Thắng, Phòng Quản lý bảo vệ rừng - Chi cục Kiểm lâm vùng IV