tro ve
Trở về

39/ KLV4-NV2

Văn bản Số 39/ KLV4-NV2 ngày 27/02/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 09, từ ngày 28/02/2023 đến ngày 05/03/2023 và ngày 06/03/2023)
Số/ Kí hiệu 39/ KLV4-NV2
Ngày ban hành 2023 12:00:00 SA/02/27
Người ký Tô Xuân Đam
Trích yếu Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 39 phan cong BVR&PCCCR tuan 09_2023.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
114/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/06/05 Tô Xuân Đam Văn bản Số 114/ KLV4-NV2 ngày 05/06/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 23, từ ngày 06/06/2023 đến ngày 11/06/2023 và ngày 12/06/2023)
110/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/05/29 Bùi Sanh Văn bản Số 110/ KLV4-NV2 ngày 29/05/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 22, từ ngày 30/05/2023 đến ngày 04/06/2023 và ngày 05/06/2023)
107/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/05/22 Tô Xuân Đam Văn bản Số 107/ KLV4-NV2 ngày 22/05/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 21, từ ngày 23/05/2023 đến ngày 28/05/2023 và ngày 29/05/2023)
103/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/05/15 Tô Xuân Đam Văn bản Số 103/ KLV4-NV2 ngày 15/05/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 20, từ ngày 16/05/2023 đến ngày 21/05/2023 và ngày 22/05/2023)
99/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/05/08 Tô Xuân Đam Văn bản Số 99/ KLV4-NV2 ngày 08/05/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 19, từ ngày 09/05/2023 đến ngày 14/05/2023 và ngày 15/05/2023)
87/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/04/24 Tô Xuân Đam Văn bản Số 87/ KLV4-NV2 ngày 24/04/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 17, 18 từ ngày 25/04/2023 đến ngày 07/05/2023 và ngày 08/05/2023)
80/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/04/17 Tô Xuân Đam Văn bản Số 80/ KLV4-NV2 ngày 17/04/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 16, từ ngày 18/04/2023 đến ngày 23/04/2023 và ngày 24/04/2023)
75/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/04/10 Bùi Sanh Văn bản Số 75/ KLV4-NV2 ngày 10/04/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 15, từ ngày 11/04/2023 đến ngày 16/04/2023 và ngày 17/04/2023)
71/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/04/03 Tô Xuân Đam Văn bản Số 71/ KLV4-NV2 ngày 03/04/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 14, từ ngày 04/04/2023 đến ngày 09/04/2023 và ngày 10/04/2023)
64/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 64/ KLV4-NV2 ngày 27/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 13, từ ngày 28/03/2023 đến ngày 02/04/2023 và ngày 03/04/2023)