Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
145/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/08/08 Hà Công Tài Văn bản Số 145/ KLV4-NV2 ngày 08/08/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 32, từ ngày 09/8/2022 đến ngày 14/8/2022 và ngày 15/8/2022)
141/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/08/01 Hà Công Tài Văn bản Số 141/ KLV4-NV2 ngày 01/08/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 31, từ ngày 02/8/2022 đến ngày 7/8/2022 và ngày 08/8/2022)
134/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/07/18 Bùi Sanh Văn bản Số 134/ KLV4-NV2 ngày 18/07/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 29, từ ngày 19/7/2022 đến ngày 24/7/2022 và ngày 25/7/2022)
130/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/07/11 Tô Xuân Đam Văn bản Số 130/ KLV4-NV2 ngày 11/07/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 28, từ ngày 12/7/2022 đến ngày 17/7/2022 và ngày 18/7/2022)
127/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/07/04 Tô Xuân Đam Văn bản Số 127/ KLV4-NV2 ngày 04/07/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 27, từ ngày 05/7/2022 đến ngày 10/7/2022 và ngày 11/7/2022)
125/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 125/ KLV4-NV2 ngày 27/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 26, từ ngày 28/6/2022 đến ngày 03/7/2022 và ngày 04/7/2022)
119/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/20 Bùi Sanh Văn bản Số 119/ KLV4-NV2 ngày 20/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 25, từ ngày 21/6/2022 đến ngày 26/6/2022 và ngày 27/6/2022)
112/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/13 Tô Xuân Đam Văn bản Số 112/ KLV4-NV2 ngày 13/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 24, từ ngày 14/6/2022 đến ngày 19/6/2022 và ngày 20/6/2022)
107/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/06 Tô Xuân Đam Văn bản Số 107/ KLV4-NV2 ngày 06/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 23, từ ngày 07/6/2022 đến ngày 12/6/2022 và ngày 13/6/2022)
104/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/30 Tô Xuân Đam Văn bản Số 104/ KLV4-NV2 ngày 30/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 22, từ ngày 31/5/2022 đến ngày 05/5/2022 và ngày 06/5/2022)