Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
61KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/04/10 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 02 tháng 04/2020)
59/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/03/31 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 01 tháng 04/2020)
46/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/03/20 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 04 tháng 03/2020)
45/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/03/13 Hà Công Tài Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 03/2020)
39/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/03/06 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 02 tháng 03/2020)
36/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/02/28 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 01 tháng 03/2020)
33/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/02/20 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 04 tháng 02/2020)
30/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/02/14 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 02/2020)
24/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/02/07 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 02 tháng 02/2020)
17/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/01/31 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 01 tháng 02/2020)