tro ve
Trở về

217/ KLV4-NV2

Văn bản Số 217/ KLV4-NV2 ngày 14/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 46, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 20/11/2022 và ngày 21/11/2022)
Số/ Kí hiệu 217/ KLV4-NV2
Ngày ban hành 2022 12:00:00 SA/11/14
Người ký Hà Công Tài
Trích yếu Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 217 Phan cong truc BVR&PCCCR tuan 46.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
57/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/20 Tô Xuân Đam Văn bản Số 57/ KLV4-NV2 ngày 20/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 12, từ ngày 21/03/2023 đến ngày 26/03/2023 và ngày 27/03/2023)
50/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/13 Tô Xuân Đam Văn bản Số 50/ KLV4-NV2 ngày 13/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 11, từ ngày 14/03/2023 đến ngày 19/03/2023 và ngày 20/03/2023)
39/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/02/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 39/ KLV4-NV2 ngày 27/02/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 09, từ ngày 28/02/2023 đến ngày 05/03/2023 và ngày 06/03/2023)
28/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/02/10 Tô Xuân Đam Văn bản Số 28/ KLV4-NV2 ngày 10/02/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 07, từ ngày 14/02/2023 đến ngày 19/02/2023 và ngày 20/02/2023)
23/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/02/06 Tô Xuân Đam Văn bản Số 23/ KLV4-NV2 ngày 06/02/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 06, từ ngày 07/02/2023 đến ngày 12/02/2023 và ngày 13/02/2023)
19/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/30 Tô Xuân Đam Văn bản Số 19/ KLV4-NV2 ngày 30/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 05, từ ngày 31/01/2023 đến ngày 05/02/2023 và ngày 06/02/2023)
13/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/16 Bùi Sanh Văn bản Số 13/ KLV4-NV2 ngày 16/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 03, 04 từ ngày 17/01/2023 đến ngày 29/01/2023 và ngày 30/01/2023)
07/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/09 Tô Xuân Đam Văn bản Số 07/ KLV4-NV2 ngày 09/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 02, từ ngày 10/01/2023 đến ngày 15/01/2023 và ngày 16/01/2023)
01/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/03 Tô Xuân Đam Văn bản Số 01/ KLV4-NV2 ngày 03/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 01, từ ngày 04/01/2023 đến ngày 08/01/2023 và ngày 09/01/2023)
255/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/26 Tô Xuân Đam Văn bản Số 255/ KLV4-NV2 ngày 26/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 52, từ ngày 27/12/2022 đến ngày 01/01/2023 và ngày 02-03/01/2023)