tro ve
Trở về

13/ KLV4-NV2

Văn bản Số 13/ KLV4-NV2 ngày 16/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 03, 04 từ ngày 17/01/2023 đến ngày 29/01/2023 và ngày 30/01/2023)
Số/ Kí hiệu 13/ KLV4-NV2
Ngày ban hành 2023 12:00:00 SA/01/16
Người ký Bùi Sanh
Trích yếu Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 13 Phan cong lich truc BVR&PCCCR tuan 03, 04_2023.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
194/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/09/18 Tô Xuân Đam Văn bản Số 194/ KLV4-NV2 ngày 18/9/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 38, từ ngày 19/9/2023 đến ngày 24/9/2023 và ngày 25/9/2023)
190/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/09/11 Bùi Sanh Văn bản Số 190/ KLV4-NV2 ngày 11/9/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 37, từ ngày 12/9/2023 đến ngày 17/9/2023 và ngày 18/9/2023)
177/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/08/21 Tô Xuân Đam Văn bản Số 177/ KLV4-NV2 ngày 21/8/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 34, từ ngày 22/8/2023 đến ngày 27/8/2023 và ngày 28/8/2023)
173/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/08/14 Tô Xuân Đam Văn bản Số 173/ KLV4-NV2 ngày 14/8/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 33, từ ngày 15/8/2023 đến ngày 20/8/2023 và ngày 21/8/2023)
172/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/08/07 Tô Xuân Đam Văn bản Số 172/ KLV4-NV2 ngày 07/8/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 32, từ ngày 08/8/2023 đến ngày 13/8/2023 và ngày 14/8/2023)
163/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/07/31 Tô Xuân Đam Văn bản Số 163/ KLV4-NV2 ngày 31/7/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 31, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 06/8/2023 và ngày 07/8/2023)
141/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/07/10 Tô Xuân Đam Văn bản Số 141/ KLV4-NV2 ngày10/7/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 28, từ ngày 11/7/2023 đến ngày 16/7/2023 và ngày 17/7/2023)
133/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/07/03 Tô Xuân Đam Văn bản Số 133/ KLV4-NV2 ngày 03/7/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 27, từ ngày 04/7/2023 đến ngày 09/7/2023 và ngày 10/7/2023)
129/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/06/26 Bùi Sanh Văn bản Số 129/ KLV4-NV2 ngày 26/06/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 26, từ ngày 27/06/2023 đến ngày 02/07/2023 và ngày 03/07/2023)
124/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/06/19 Tô Xuân Đam Văn bản Số 124/ KLV4-NV2 ngày 19/06/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 25, từ ngày 20/06/2023 đến ngày 25/06/2023 và ngày 26/06/2023)