tro ve
Trở về

95/KLV4-NV2

Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 06/2020)
Số/ Kí hiệu 95/KLV4-NV2
Ngày ban hành 2020 12:00:00 SA/06/15
Người ký Tô Xuân Đam
Trích yếu
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 95 tuan 3 thang 6.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
19/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/30 Tô Xuân Đam Văn bản Số 19/ KLV4-NV2 ngày 30/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 05, từ ngày 31/01/2023 đến ngày 05/02/2023 và ngày 06/02/2023)
13/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/16 Bùi Sanh Văn bản Số 13/ KLV4-NV2 ngày 16/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 03, 04 từ ngày 17/01/2023 đến ngày 29/01/2023 và ngày 30/01/2023)
07/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/09 Tô Xuân Đam Văn bản Số 07/ KLV4-NV2 ngày 09/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 02, từ ngày 10/01/2023 đến ngày 15/01/2023 và ngày 16/01/2023)
01/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/03 Tô Xuân Đam Văn bản Số 01/ KLV4-NV2 ngày 03/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 01, từ ngày 04/01/2023 đến ngày 08/01/2023 và ngày 09/01/2023)
255/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/26 Tô Xuân Đam Văn bản Số 255/ KLV4-NV2 ngày 26/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 52, từ ngày 27/12/2022 đến ngày 01/01/2023 và ngày 02-03/01/2023)
250/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/19 Tô Xuân Đam Văn bản Số 250/ KLV4-NV2 ngày 19/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 51, từ ngày 20/12/2022 đến ngày 25/12/2022 và ngày 26/12/2022)
243/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/12 Bùi Sanh Văn bản Số 243/ KLV4-NV2 ngày 12/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 50, từ ngày 13/12/2022 đến ngày 18/12/2022 và ngày 19/12/2022)
239/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/05 Tô Xuân Đam Văn bản Số 239/ KLV4-NV2 ngày 05/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 49, từ ngày 06/12/2022 đến ngày 11/12/2022 và ngày 12/12/2022)
227/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/11/21 Hà Công Tài Văn bản Số 227/ KLV4-NV2 ngày 21/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 47, từ ngày 22/11/2022 đến ngày 27/11/2022 và ngày 28/11/2022)
217/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/11/14 Hà Công Tài Văn bản Số 217/ KLV4-NV2 ngày 14/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 46, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 20/11/2022 và ngày 21/11/2022)