tro ve
Trở về

39/KLV4-NV2

Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 02 tháng 03/2020)
Số/ Kí hiệu 39/KLV4-NV2
Ngày ban hành 2020 12:00:00 SA/03/06
Người ký Bùi Sanh
Trích yếu
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 39 tuần 2 tháng 3.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
71 /KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/17 Bùi Sanh Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 21, từ ngày 18/5/2021 đến ngày 23/5/2021 và ngày 24/5/2021)
68/ KLv4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/10 Hà Công Tài Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 20, từ ngày 11/5/2021 đến ngày 16/5/2021 và ngày 17/5/2021)
64/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/04 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 19, từ ngày 5/5/2021 đến ngày 9/5/2021 và ngày 10/5/2021)
60/KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/04/27 Bùi Sanh Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 18, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 02/5/2021 và ngày 03-04/5/2021)
54/KLV4-NV2 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 17, từ ngày 20 đến ngày 25/4/2021 và ngày 26/4/2021)
50/KLV4-NV2 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 16, từ ngày 13 -18/4/2021 và ngày 19/4/2021)
101/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/22 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 04 tháng 06/2020)
95/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/15 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 06/2020)
92/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/08 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 02 tháng 06/2020)
90/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/05/29 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 01 tháng 06/2020)