tro ve
Trở về

230/LT-KLV4

Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR tháng 1 năm 2020
Số/ Kí hiệu 230/LT-KLV4
Ngày ban hành 2019 12:00:00 SA/12/31
Người ký Tô Xuân Đam
Trích yếu
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 230 thang 01-2020.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
64/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/05/04 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 19, từ ngày 5/5/2021 đến ngày 9/5/2021 và ngày 10/5/2021)
60/KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/04/27 Bùi Sanh Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 18, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 02/5/2021 và ngày 03-04/5/2021)
54/KLV4-NV2 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 17, từ ngày 20 đến ngày 25/4/2021 và ngày 26/4/2021)
50/KLV4-NV2 Tô Xuân Đam Lịch phân công trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 16, từ ngày 13 -18/4/2021 và ngày 19/4/2021)
101/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/22 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 04 tháng 06/2020)
95/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/15 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 06/2020)
92/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/08 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 02 tháng 06/2020)
90/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/05/29 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 01 tháng 06/2020)
84/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/05/22 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 04 tháng 05/2020)
82/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/05/15 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 05/2020)