Văn bản hành chính

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
128/ KLV4 -NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 128/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Đăk Lăk
127/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 127/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Lâm Đồng
126/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 126/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Kon Tum
125/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 125/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Khánh Hòa
124/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 124/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Phú Yên
122/KLv4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/15 Tô Xuân Đam Văn bản Số 122/ KLV4-NV2 ngày 15/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Đà Nẵng
121/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/15 Tô Xuân Đam Văn bản Số 121/ KLV4-NV2 ngày 15/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Quảng Nam
120/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/15 Tô Xuân Đam Văn bản Số 120/ KLV4-NV2 ngày 15/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Quảng Ngãi
62/ TB-KLV4 2021 12:00:00 SA/04/29 Bùi Sanh Thông báo Lịch trực Công vụ (Dịp Lễ 30/4 và 1/5)
55/ TB-KLV4 2021 12:00:00 SA/04/20 Tô Xuân Đam Thông báo Lịch trực Lễ giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch)