Văn bản hành chính

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
86/TB - KLV4 2022 12:00:00 SA/04/28 Hà Công Tài Thông báo Số 86/TB - KLV4 ngày 28/4/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Trực công vụ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022
70/ TB - KLV4 2022 12:00:00 SA/04/06 Hà Công Tài Thông báo Số 70/TB - KLV4 ngày 06/4/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Trực công vụ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022
39/ KLV4 -NV2 2022 12:00:00 SA/02/15 Tô Xuân Đam Thông báo Số 39/ KLV4 -NV2 ngày 15/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kế hoạch làm việc với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông và Thành phố Đà Nẵng
27/ TB-KLV4 2022 12:00:00 SA/01/25 Hà Công Tài Thông báo Số 27/ TB-KLV4 ngày 25/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Lịch trực công vụ Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
14/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/01/17 Tô Xuân Đam Công văn Số 14/ KLV4-NV2 ngày 17/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc triển khai thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2022
17/ KLV4-NV3 2022 12:00:00 SA/01/18 Bùi Sanh Công văn Số 17/ KLV4-NV3 ngày 18/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn năm 2022
97/ QĐ-KLV4 2021 12:00:00 SA/12/28 Hà Công Tài Quyết định Số 97 /QĐ-KLV4 ngày 28/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công địa bàn đối với công chức, viên chức Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
276/TB-KLV4 2021 12:00:00 SA/12/28 Hà Công Tài Thông báo số 276/TB-KLV4 ngày 28/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Trực Tết Dương lịch năm 2022
261/KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/12/16 Bùi Sanh Văn bản Số 261/KLV4-NV2 ngày 16/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Đề nghị tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo thành quả Dự án theo quy định
242/ BC-KLV4 2021 12:00:00 SA/11/26 Bùi Sanh Báo cáo Số 242/ BC-KLV4 ngày 26/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Xử lý thông tin báo chí theo Bản tin Kiểm lâm tổng hợp trong phạm vi hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV