Văn bản hành chính

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
17/ KLV4-NV3 2022 12:00:00 SA/01/18 Bùi Sanh Công văn Số 17/ KLV4-NV3 ngày 18/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn năm 2022
97/ QĐ-KLV4 2021 12:00:00 SA/12/28 Hà Công Tài Quyết định Số 97 /QĐ-KLV4 ngày 28/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công địa bàn đối với công chức, viên chức Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
276/TB-KLV4 2021 12:00:00 SA/12/28 Hà Công Tài Thông báo số 276/TB-KLV4 ngày 28/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Trực Tết Dương lịch năm 2022
261/KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/12/16 Bùi Sanh Văn bản Số 261/KLV4-NV2 ngày 16/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Đề nghị tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo thành quả Dự án theo quy định
242/ BC-KLV4 2021 12:00:00 SA/11/26 Bùi Sanh Báo cáo Số 242/ BC-KLV4 ngày 26/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Xử lý thông tin báo chí theo Bản tin Kiểm lâm tổng hợp trong phạm vi hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
241/ BC-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/25 Tô Xuân Đam Báo cáo Số 241/ BC-KLV4-NV2 ngày 25/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022
233/ KHCT-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/19 Hà Công Tài Văn bản Số 233/ KHCT-KLV4-NV2 ngày 19/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021
232/ BC-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/19 Tô Xuân Đam Báo cáo Số 232/ BC-KLV4-NV2 ngày 19/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021
228/ BC-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/18 Tô Xuân Đam Báo cáo Số 228/ BC-KLV4-NV2 ngày 18/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kết quả kiểm tra, xác minh biến động rừng tại các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung bộ
226/ BC-KLV4-NV1 2021 12:00:00 SA/11/16 Bùi Sanh Báo cáo nhanh Số 226/ BC-KLV4-NV1 ngày 16/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về trường hợp Dương tính Covid-19