Quyết định

tro ve
Trở về

1423/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020 Của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019
Số/ Kí hiệu 1423/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành 15/04/2020
Người ký Hà Công Tuấn
Trích yếu 1423/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
2357/QĐ-BNN-KL Nguyễn Quốc Trị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2357/QĐ-BNN-KL ngày 14/6/2023 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2022
1558/QĐ-BNN-TCLN Hà Công Tuấn Quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020
536/QĐ-TTg 17/04/2020 Trịnh Đình Dũng Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2962/QĐ-BNN-TCLN 30/07/2019 Hà Công Tuấn Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng
297/QĐ-TTg 18/03/2019 Nguyễn Xuân Phúc Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030
1187/QĐ-BNN-TCLN 03/04/2018 Hà Công Tuấn Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 3/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017
431/QĐ-TCLN-PTR 04/12/2017 Cao Chí Công Quyết định số 431/QĐ-TCLN-PTR ngày 04/12/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp Công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp
1857/QĐ-TTg 23/11/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiêp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
345/QĐ-TCLN-VP 29/09/2017 Hà Công Tuấn Quyết định số 345/QĐ-TCLN-VP ngày 29/9/2017 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV trực thuộc Cục Kiểm lâm
2915/QĐ-BNN-TCLN 05/07/2017 Nguyễn Xuân Cường Quyết định số 2915/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020