Quyết định

Quyết định

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
2915/QĐ-BNN-TCLN 05/07/2017 Nguyễn Xuân Cường Quyết định số 2915/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
28/2017/QĐ-TTg 03/07/2017 Nguyên Xuân Phúc Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
230/QĐ-TCLN-KL 23/06/2017 Nguyễn Quốc Trị Quyết định số 230/QĐ-TCLN-KL ngày 23/6/2017 về việc Ban hành Chương trình khung về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
626/QĐ-TTg n 10/05/2017 Trịnh Đình Dũng Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
628/QĐ-TTg 10/05/2017 Trịnh Đình Dũng Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
701/QĐ-UBND 24/03/2017 Phạm Ngọc Nghị Văn bản Sô: 701/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2016
10/QĐ-KL-V4 03/02/2017 Hà Công Tài Quyết định số: 10/QĐ-KL-V4 ngày 03/02/2017 về việc ban hành Nội quy trực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
5342/QĐ-BNN-TCCB 22/12/2016 Hà Công Tuấn Quyết định 5342/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/12/2016 về việc tặng cờ thi đua năm 2016
44/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Nguyễn Xuân Phúc Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
38/2016/QĐ-TTg 14/09/2016 Vương Đình Huệ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng giao nhiệm vụ công ích đối với các cty nông lâm nghiệp