Quyết định

Quyết định

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
5408/QĐ - BNN - TCLN 25/12/2015 Hà Công Tuấn Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch " Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách giai đoạn 2016 - 2020 "
623/QĐ-TCLN 30/12/2014 Hà Công Tuấn Quyết định 623/QĐ-TCLN-VP ngày 30 tháng 12 năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV trực thuộc Cục Kiểm lâm
1157/QĐ-BNN-TCLN 26/05/2014 Cao Đức Phát Quyết định số 1157/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/5/2014 Ban hành Quy định nghiệm thu thành quả dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
1920/QĐ-TTg 24/10/2014 Nguyễn Tấn Dũng Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014 - 2020.
1938/QĐ-TTg 28/10/2014 Hoàng Trung Hải Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 – 2020.
1976/QĐ-TTg 30/10/2014 Hoàng Trung Hải Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
120/QĐ-TTg 22/01/2015 Hoàng Trung Hải Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020.