Quyết định

Quyết định

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
44/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Nguyễn Xuân Phúc Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
38/2016/QĐ-TTg 14/09/2016 Vương Đình Huệ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng giao nhiệm vụ công ích đối với các cty nông lâm nghiệp
3158/QĐ-BNN-TCLN 27/07/2016 Hà Công Tuấn Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27 tháng 7 năm 2016 về việc công bố hiện trạng rừng năm 2015
5480/BNN-TCLN 29/06/2016 Hà Công Tuấn Quyết định số 5480/BNN-TCLN ngày 29/06/2016 về việc tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
06/2007/Q§-BNN 23/01/2007 Cao Đức Phát Quyết định Số 06/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm
02/1999/QĐ-BNN- PTLN 05/01/1999 Nguyễn Văn Đẳng QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/1999/QĐ-BNN- PTLN NGÀY 05/1/1999 BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ KHAI THÁC GỖ, LÂM SẢN
24/2012/QĐ-TTg 01/06/2012 Nguyễn Tấn Dũng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng
07/2012/QĐ-Ttg 08/02/2012 Nguyễn Tấn Dũng Quyết định Số 07/2012/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
197/2005 QĐ/BNN - KL 27/01/2005 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 197/2005 QĐ/BNN- KL ngày 27 tháng 1 năm 2005)
74 /2008/QĐ-BNN 20/06/2008 Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 74 /2008/QĐ-BNN ngày 20 tháng 6 năm 2008 của BNN và PTNT