Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
193/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/10 Tô Xuân Đam Văn bản Số 193/ KLV4-NV2 ngày 10/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 41, từ ngày 11/10/2022 đến ngày 16/10/2022 và ngày 17/10/2022)
187/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/03 Bùi Sanh Văn bản Số 187/ KLV4-NV2 ngày 19/09/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 40, từ ngày 04/10/2022 đến ngày 09/10/2022 và ngày 10/10/2022)
174/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/09/19 Bùi Sanh Văn bản Số 174/ KLV4-NV2 ngày 19/09/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 38, từ ngày 20/9/2022 đến ngày 25/9/2022 và ngày 26/9/2022)
168/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/09/12 Bùi Sanh Văn bản Số 168/ KLV4-NV2 ngày 12/09/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 37, từ ngày 13/9/2022 đến ngày 18/9/2022 và ngày 19/9/2022)
166/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/09/05 Tô Xuân Đam Văn bản Số 166/ KLV4-NV2 ngày 05/09/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 36, từ ngày 06/9/2022 đến ngày 11/9/2022 và ngày 12/9/2022)
160/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/08/29 Tô Xuân Đam Văn bản Số 160/ KLV4-NV2 ngày 29/08/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 35, từ ngày 30/8/2022 đến ngày 04/9/2022 và ngày 05/9/2022)
156/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/08/22 Tô Xuân Đam Văn bản Số 156/ KLV4-NV2 ngày 22/08/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 34, từ ngày 23/8/2022 đến ngày 28/8/2022 và ngày 29/8/2022)
145/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/08/08 Hà Công Tài Văn bản Số 145/ KLV4-NV2 ngày 08/08/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 32, từ ngày 09/8/2022 đến ngày 14/8/2022 và ngày 15/8/2022)
141/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/08/01 Hà Công Tài Văn bản Số 141/ KLV4-NV2 ngày 01/08/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 31, từ ngày 02/8/2022 đến ngày 7/8/2022 và ngày 08/8/2022)
134/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/07/18 Bùi Sanh Văn bản Số 134/ KLV4-NV2 ngày 18/07/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 29, từ ngày 19/7/2022 đến ngày 24/7/2022 và ngày 25/7/2022)