Ứng dụng nhanh hệ thống FORMIS trong ngành Lâm nghiệp
Ngày 19/1, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 và công tác ứng dụng phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
25/01/2016
Ước lượng trữ lượng rừng bằng ảnh vệ tinh
Ứng dụng ảnh vệ tinh để ước lượng trữ lượng lâm phần cho các trạng thái rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông bằng các thuật toán địa thống kê, trên cơ sở thử nghiệm các loại dữ liệu ảnh khác nhau như ảnh SPOT 5, ảnh thành phần chính PCA và ảnh chỉ số thực vật NDVI.
22/01/2016

Tin nổi bật