Kết quả thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ

30/12/2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm; Chi cục Kiểm lâm vùng IV và 150 đại biểu đại diện các Chi cục Kiểm lâm, các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn, Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty lâm nghiệp và đại diện một số huyện trọng điểm thuộc 11 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (tại Văn phòng Chi cục kiểm lâm vùng IV và 66 điểm cầu trực tuyến trong toàn vùng).

Đồng chí Hà Công Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV

phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm: i) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2021; ii) Xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2022 trong phạm vi toàn vùng.

Theo báo cáo, đánh giá và nhận định chung của Hội nghị. Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid 19, song các đơn vị Kiểm lâm trong toàn vùng đã quyết liệt, chủ động tham mưu cho cơ quan cấp trên và chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện công tác lâm nghiệp và quy chế phối hợp đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp cơ bản đã được kiểm soát, số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2020 (tổng 4.196 vụ, giảm 558 vụ “giảm 11,74%”); Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 66.848,81 ha, tăng 24.514,07 ha (tăng 57,91%); Sản lượng gỗ khai thác đạt 5.028.897,22 m3 gỗ các loại, tăng 926.341,1 m3 (tăng 22,6%); Giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 375.762.998,57 USD; Tổng số tiền thu DVMTR là 1.029.785.894 nghìn đồng, tăng 333.170.700 nghìn đồng (tăng 47,83%); … Độ che phủ rừng toàn vùng bình quân đạt 48,73%.