Kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp 9 tháng đầu năm 2023 tại các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ

26/09/2023

Theo số liệu báo cáo của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ (trừ Ninh Thuận và Bình Thuận) cho thấy, 9 tháng đầu năm 2023 diện tích rừng trồng mới tập trung toàn vùng đạt  32.672,12 ha trong đó 05 tỉnh khu vực Tây Nguyên là 9.181,95 ha và 05 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải Nam Trung bộ là 23.490,22 ha; Giảm 16,33% so với cùng kỳ năm 2022. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 15.080 nghìn cây và diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 56.958,82 ha.

Ảnh: Nguyễn Đình Thắng - Rừng trồng Keo lai năm 2023 tại huyện Bình Phú, tỉnh Quảng Nam

Sản lượng gỗ khai thác toàn vùng trong 9 tháng năm 2023 toàn vùng đạt 3.293.946,927 m3 gỗ các loại, giảm 11,10% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung 3.243.393,20 m3 gỗ các loại với diện tích 33.527,54 ha; Sản lượng gỗ khai thác từ cây trồng phân tán 3.154,0 m3 gỗ các loại; Sản lượng gỗ khai thác từ cây cao su và loài cây đặc sản khác 47.399,73 m3. Sản lượng khai thác củi 331.892,50 ster.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng trong toàn vùng đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ 2.255 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm 24,96% so với cùng kỳ năm 2022; Diện tích rừng thiệt hại  580,183 ha, tăng 13,12% trong đó thiệt hại do phá rừng 352,472 ha và thiệt hại do cháy rừng 227,710 ha.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2023, các quan chức năng đã xử lý là 1.950 vụ vi phạm, trong đó xử lý hình sự 112 vụ và xử phạt hành chính 1.838 vụ; Lâm sản tịch thu sau xử lý là 1.444,231 m3 gỗ tròn, xẻ các loại và 747 cá thể động vật hoang dã các loại; Tổng số tiền thu nộp ngân sách sau xử lý 10,332 tỷ đồng.

 

Ảnh Đội KLCĐ&PCCCR, Chi cục Kiểm lâm vùng IV - Hiện trường vụ khai rừng trái pháp luật tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong 9 tháng đầu năm 2023 các địa phương đã thu được 889.818.731 nghìn đồng, giảm 4,33% so với cùng kỳ năm 2022; Tổng tiền chi trả cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng 719.685.639 nghìn đồng, tăng 48,01%, với diện tích được chi trả 1.596.138 ha, tăng 11,93%.

Như vậy, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, trong thời gian tới (03 tháng cuối năm 2023) các địa phương trong toàn vùng cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sau: Về công tác phát triển rừng, các tỉnh Tây Nguyên tập trung rà soát, thống kê chính xác các diện tích đã trồng, khẩn trương hoàn thành việc trồng dặm, nghiệm thu rừng trồng, tổ chức bảo vệ và phòng chống sâu bệnh hại rừng theo quy định; Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực (quỹ đất, vật tư kỹ thuật, giống cây trồng và vốn đầu tư) để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2023. Về công quản lý, bảo vệ rừng, tập trung tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sẵn sàng phối hợp các lực lượng để ứng phó, xử lý kịp thời đối với các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác rừng cao, hạn chế tối đa không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp.

 Ths. Nguyễn Đình Thắng

Trưởng phòng Nghiệp vụ II - Chi cục Kiểm lâm vùng IV