Đại hội công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng IV lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

08/05/2023

Thực hiện văn bản số 09/CV-CĐKL ngày 27/4/2023 của CĐCS Cục Kiểm lâm về việc kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2023-2028.

Được sự đồng ý của CĐCS Cục Kiểm lâm, Cấp ủy và Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 05/5/2023, Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã tổ chức Đại hội để tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thành phần tham dự Đại hội có 38 đồng chí (có 33 nam và 05 nữ) là công đoàn viên, người lao động của Chi cục Kiểm lâm vùng IV; đồng chí Hà Công Tài, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cùng toàn thể 35 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị: 38/38 người.

Đồng chí Bùi Sanh, Phó Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng IV đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Công đoàn, nhất là sự chỉ đạo của công đoàn Cục Kiểm lâm, Chi bộ, Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã đạt yêu cầu chỉ tiêu đề ra, từng bước ổn định, phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức Công đoàn, tạo được sự tín nhiệm của đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện mục tiêu trong công tác lâm nghiệp.

Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện đạt và vượt hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2022 đề ra.

Đại hội Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng IV, nhiệm kỳ 2015 - 2022 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2022. Qua đó, các định, mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng IV, nhiệm kỳ 2023-2028; góp phần xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Công Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Bí thư Chi bộ (Đại diện cấp ủy) đã đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2015-2022, đề nghị Công đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Đồng chí Hà Công Tài, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí. Đây là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực tiêu biểu cho toàn thể đoàn viên Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng IV. Đại hội mong muốn các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành hãy xứng đáng với sự uỷ thác của toàn thể đoàn viên công đoàn, đoàn kết, nhất trí, gương mẫu trong sinh hoạt, cùng với Công đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội đã lựa chọn bầu 02 đại biểu (01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị) dự Đại hội Công đoàn Cục Kiểm lâm  nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội thống nhất các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng IV phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao ý thức tự lực, tự cường đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra./.

Một số hình ảnh tại Đại Hội

Đại biểu tham gia bầu, bỏ phiếu kín tại Đại Hội (ảnh Thế Phương)

Đ/c Bùi Sanh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn lên trao quà cho các đồng chí không tái cử (ảnh Thế Phương)