Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2022 tại tỉnh Phú Yên

05/12/2022

Thực hiện văn bản số 215/KLV4-NV2 ngày 7/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm vùng IV về kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2022

Từ ngày 28/11 đến ngày 30/11/2022 Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2022 trên phần mềm FRMS 4.0 cho các đơn vị Kiểm lâm (09 huyện, thị xã, thành phố; Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và phòng QLBVR&BTTN) trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên nắm vững được các nội dung như sau:

i) Kiểm tra, đánh giá nhanh về cơ sở vật chất, kỹ thuật; Cài đặt, bổ sung các phần mềm chuyên dụng để đảm bảo thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng ((RAM) lớn hơn 4GB, Chip vi xử lý (CPU) phải là core i3 trở lên, hệ điều hành Windows 8.1 64 bit được cập nhật bản vá mới nhất, ổ đĩa cứng còn trống 10GB); Kiểm tra sơ bộ một số bộ hồ sơ phục vụ cho công tác cập nhật theo dõi diễn biến rừng.

ii) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

iii) Tải và kiểm tra, đánh giá cơ dữ liệu diễn biến rừng được tích hợp trên hệ thống FRMS so với dữ liệu hiện trạng rừng đã phê duyệt, công bố năm 2021.

iv) Hướng dẫn kỹ thuật và phương pháp sử dụng phần mềm FRMS 4.0 và các phần mềm GIS liên quan khác để thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng.

v) Hướng dẫn sử dụng ảnh vệ tinh, phần mềm cảnh báo biến động rừng trên trang Web Cục Kiểm lâm đã đăng tải. 

vi) Hướng dẫn kết xuất, in ấn bản đồ theo dõi diễn biến rừng.

Đồng chí Lương Thế Phương – phòng Nghiệp vụ II, Chi cục Kiểm lâm vùng IV hướng dẫn quy trình cập nhật diễn biến rừng trên phần mềm FRMS 4.0

Sau khi kết thúc tập huấn, 12 học viên/ 09 huyện, thị xã và thành phố cơ bản nắm rõ các quy trình theo dõi diễn biến rừng theo Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động theo dõi diễn biến rừng; Nắm được phương pháp kỹ thuật trong cập nhật kết quả diễn biến rừng năm 2022 theo các nguyên nhân biến động rừng lên hệ thống FRMS 4.0; Xuất dữ liệu báo cáo để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu đã cập nhật.

Toàn cảnh khóa tập huấn

Nguồn: Thế Phương – Phòng Nghiệp vụ II