Tập huấn về các ứng dụng, công cụ phát hiện biến động rừng từ dữ liệu viễn thám tại Chi cục Kiểm lâm vùng IV

15/12/2023

Tập huấn về các ứng dụng, công cụ phát hiện biến động rừng từ dữ liệu viễn thám là một hoạt động quan trọng và cần thiết trong việc nâng cao năng lực giám sát và quản lý rừng. Việc sử dụng dữ liệu viễn thám và các công cụ phát hiện biến động rừng đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng của đất nước.

Thực hiện văn bản số 233/ĐTQHR-VP ngày 30/10/2023 của viện điều tra quy hoạch rừng về việc kế hoạch tập huấn kỹ thuật giám sát biến động rừng, cũng như sự quan tâm của Cục kiểm lâm và kết quả của đợt tập huấn tại chi cục kiểm lâm vùng IV vào ngày 14/12/2023. Ngoài ra, bài viết còn giới thiệu về ba công cụ phát hiện sớm mất rừng từ dữ liệu viễn thám là Global Forest Watch, dữ liệu UMD-GLAD và dữ liệu JJ-FAST. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được vai trò quan trọng của các công cụ này trong việc nâng cao năng lực giám sát biến động rừng từ dữ liệu viễn thám.

Kế hoạch này được xây dựng nhằm mục đích nâng cao năng lực giám sát và quản lý rừng của các cơ quan liên quan, từ đó giúp giảm thiểu tình trạng mất rừng và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng quý giá của đất nước. Điều này cũng phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững của Việt Nam.

Sau khi nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Cục kiểm lâm, viện điều tra quy hoạch rừng đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật giám sát biến động rừng tại chi cục kiểm lâm vùng IV vào ngày 14/12/2023. Lớp tập huấn này đã thu hút sự quan tâm của nhiều cán bộ, công chức và viên chức liên quan đến giám sát và quản lý rừng. Điều này cho thấy sự cần thiết và tính hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu viễn thám và các công cụ phát hiện biến động rừng trong việc giám sát và quản lý rừng.

Lớp tập huấn kỹ thuật giám sát biến động rừng tại chi cục kiểm lâm vùng IV

Trong lớp tập huấn, các chuyên gia từ viện điều tra quy hoạch rừng đã giới thiệu về các công cụ phát hiện biến động rừng từ dữ liệu viễn thám và cách sử dụng chúng để giám sát diễn biến của rừng. Đồng thời, các cán bộ, công chức và viên chức cũng được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ này trong thực tế.

Kết quả của đợt tập huấn này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Các cán bộ, công chức và viên chức đã nắm được cách sử dụng dữ liệu viễn thám và các công cụ phát hiện biến động rừng một cách hiệu quả và chính xác. Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực giám sát và quản lý rừng của các cơ quan liên quan, từ đó đảm bảo nguồn tài nguyên rừng được bảo vệ và phát triển bền vững.

Trong đợt tập huấn tại Chi cục Kiểm lâm vùng IV, các chuyên gia từ viện điều tra quy hoạch rừng đã giới thiệu về ba công cụ phát hiện sớm mất rừng từ dữ liệu viễn thám là Global Forest Watch, dữ liệu UMD-GLAD và dữ liệu JJ-FAST. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các công cụ này.

- Global Forest Watch: Global Forest Watch (GFW) là một công cụ phát hiện biến động rừng từ dữ liệu viễn thám được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Rừng Quốc tế (CIFOR) và Hội đồng Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên (WRI). Công cụ này cho phép người dùng theo dõi diễn biến của rừng trên toàn thế giới, từ đó giúp đưa ra các quyết định quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả.

GFW sử dụng dữ liệu viễn thám từ nhiều nguồn khác nhau như Landsat, Sentinel-2 và MODIS để tạo ra các bản đồ về diện tích rừng, diễn biến của rừng và các hoạt động gây mất rừng. Công cụ này cũng cung cấp các tính năng như xem ảnh vệ tinh, so sánh diễn biến của rừng trong các năm và tải xuống dữ liệu.

- Dữ liệu UMD-GLAD: Dữ liệu UMD-GLAD là một công cụ phát hiện biến động rừng từ dữ liệu viễn thám do Đại học Maryland (UMD) và Global Land Analysis and Discovery (GLAD) phát triển. Công cụ này sử dụng dữ liệu từ Landsat để tạo ra các bản đồ về diện tích rừng và diễn biến của rừng trong thời gian gần đây. Các tính năng của dữ liệu UMD-GLAD bao gồm xem ảnh vệ tinh, so sánh diễn biến của rừng trong các năm và tải xuống dữ liệu. Ngoài ra, công cụ này còn có tính năng phát hiện sớm mất rừng và cảnh báo khi có diễn biến bất thường xảy ra trong khu vực được giám sát.

- Dữ liệu JJ-FAST: Dữ liệu JJ-FAST là một công cụ phát hiện biến động rừng từ dữ liệu viễn thám do Công ty TNHH JJ-FAST phát triển. Công cụ này sử dụng dữ liệu từ Landsat và MODIS để tạo ra các bản đồ về diện tích rừng, diễn biến của rừng và các hoạt động gây mất rừng. Các tính năng của dữ liệu JJ-FAST bao gồm xem ảnh vệ tinh, so sánh diễn biến của rừng trong các năm và tải xuống dữ liệu. Ngoài ra, công cụ này còn có tính năng phát hiện sớm mất rừng và cảnh báo khi có diễn biến bất thường xảy ra trong khu vực được giám sát.

Qua đợt tập huấn tại chi cục kiểm lâm vùng IV, chúng ta đã được giới thiệu về ba công cụ phát hiện sớm mất rừng từ dữ liệu viễn thám là Global Forest Watch, dữ liệu UMD-GLAD và dữ liệu JJ-FAST. Các công cụ này không chỉ giúp giám sát diễn biến của rừng một cách chính xác và hiệu quả, mà còn hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định quản lý và bảo vệ rừng.

Với sự quan tâm và chỉ đạo của Cục kiểm lâm, việc sử dụng dữ liệu viễn thám và các công cụ phát hiện biến động rừng trong giám sát và quản lý rừng sẽ được lan tỏa và áp dụng rộng rãi trong các cơ quan liên quan. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng của đất nước.

 Nguồn: Nguyễn Phi Hùng, Kiểm lâm viên phòng Quản lý bảo vệ rừng  - Chi cục Kiểm lâm vùng IV

Tin nổi bật