Hội thảo giới thiệu phần mềm cập nhật diễn biến rừng tại Hà Nội

29/11/2017

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 đã diễn ra Hội thảo giới thiệu phần mềm cập nhật diễn biến rừng tại Hà Nội.

Tới tham dự hội thảo có sự tham dự của Ông Kari Kahiluoto, Đại sứ nước Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam và ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, lãnh đạo Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm 4 vùng, Chi cục Kiểm lâm 6 tỉnh bao gồm: tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình và Hà Nội và các Doanh nghiệp, Cơ quan thông tin truyền thông, Dự án Formis II.

Ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm Nghiệp Phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự án "Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành Lâm nghiệp" (FORMIS) đang ở Giai đoạn II, triển khai từ năm 2013 đến năm 2018 với nguồn vốn tài trợ bởi Chính phủ Phần Lan. Dự án hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT giám sát và quản lý ngành lâm nghiệp bằng cách xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại, thống nhất từ trung ương đến địa phương, nhằm cung cấp thông tin chính xác cho việc ra quyết định của các cơ quan quản lý lâm nghiệp các cấp, đồng thời hỗ trợ TCLN trong việc quản lý tốt các nguồn dữ liệu và thông tin ngành lâm nghiệp. Ngoài ra, các tổ chức và các dự án khác cũng có thể tích hợp dữ liệu và các ứng dụng của họ vào nền Formis, tạo điều kiện cho những đơn vị có thể tận dụng được hạ tầng CNTT của hệ thống, giúp mọi đối tác liên quan có thể truy cập được dữ liệu của chính họ thông qua dịch vụ trình duyệt Web, đọc dữ liệu trực tiếp.

Ông Kari Kahiluoto, Đại sứ nước Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo giới thiệu phần mềm cập nhật diễn biến rừng

Phần mềm cập nhật diễn biến rừng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 nhằm phục vụ theo dõi diễn biến rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý rừng trong toàn quốc, được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cập nhật diễn biến rừng; khai thác, sử dụng kết quả cập nhật diễn biến rừng. Bên cạnh đó thì một hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm cũng đã được ban hành tại Quyết định số 414/QĐ-TCLN-VP ngày 22/11/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp.

Toàn cảnh Hội thảo giới thiệu phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Hiện tại Phiên bản được triển khai đến thời điểm hiện tại là phiên bản 2.0, đã và đang được triển khai tại các địa phương. Hệ thống lưu trữ dữ liệu DTKKR và cập nhật diễn biến rừng: phần mềm FRMS cho phép cập nhật 7.090.481 lô rừng; 1.458.292 chủ rừng, 1.093 bản đồ số cấp xã.

Tại hội thảo lần này, dự án đã giới thiệu phần mềm theo dõi diễn biến rừng đến các doanh nghiệp, cơ quan liên quan đến ngành lâm nghiệp, Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến các cơ quan thông tin truyền thông nhằm giúp cho việc sử dụng ứng dụng cập nhật diễn biên rừng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời đẩy mạnh việc quản lý theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đến tận chủ quản lý, tận lô rừng. Nhằm đánh giá, cập nhật diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, cấp chứng chỉ rừng,tính độ che phủ hàng năm được chính xác, thuận lợi nhất.

Nguồn: Thế Phương - Chi cục Kiểm lâm vùng IV

Tin nổi bật