Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng “Quản lý và vận hành hệ thống theo dõi diễn biến rừng, sử dụng ứng dụng di động”

01/05/2019

Từ ngày 24-26/4/2019, tại Thành phố Hà Nội, Dự án hỗ trợ kỹ thuật quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM-JiCa) đã tổ chức chương trình tập huấn “Quản lý và vận hành hệ thống theo dõi diễn biến rừng, sử dụng ứng dụng di động” cho các cán bộ công tác tại Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV.

Ảnh: Đồng chí Lê Đình Thơm – Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm khai mạc, phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn tập chung giới thiệu, hướng dẫn 02 ứng dụng chính: Ứng dụng phát hiện biến động rừng (GEE) tại trang web Cục Kiểm lâm: http://canhbaomatrung.kiemlam.org.vn/ và ứng dụng trên di động (FRMS Moblie).

Ứng dụng phát hiện biến động rừng (GEE) sử dụng công nghệ điện toán đám mây của Google, tự động xử lý nguồn ảnh vệ tinh (Landsat-7, -8 hoặc Sentinel-2), tự động lọc mây bóng mây, gộp các cảnh ảnh trong khoảng thời gian yêu cầu, tự động tính toán các sai khác vượt ngưỡng giá trị điểm ảnh giữa hai mốc thời gian.Ảnh: Ứng dụng phát hiện các điểm biến động rừng giữa hai thời kỳ bầng ứng dụng phát hiện biến động rừng (GEE)

Sau khi xác định các vùng biến động rừng (GEE App), người dùng máy tính bảng ở cấp cơ sở tiến hành kiểm tra hiện trường khu vực biến động trên ảnh vệ tinh , tiến hành đo đếm và báo cáo diễn biến tại nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Ứng dụng này ưu điểm là người sử dụng có thể tải dữ liệu hiện trạng rừng mới nhất của đơn vị vào trong máy, đồng thời khi tới điểm kiểm tra người sử dụng phải tiến hành đo đếm, khoanh vẽ trực tiếp, tiến hành chụp ảnh quanh khu vực biến động, để các cấp quản lý có thể trực quan quan sát khu vực biến động một cách cụ thể nhất.

Ảnh: Toàn cảnh khóa tập huấn ứng dụng phần mềm

Sau khóa tập huấn các học viên đang công tác tại Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV đã được trang bị các kiến thức liên quan trong 03 ngày tập huấn sẽ áp dụng đồng bộ trong phạm vi vùng mình quản lý, đồng thời hướng dẫn các địa phương kĩ năng sử dụng phần mềm nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho các cán bộ Kiểm lâm địa bàn ở cơ sở trong việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng một cách hiệu quả nhất.

Nguồn: Thế Phương

Tin nổi bật