Chi cục Kiểm lâm vùng IV tham gia lớp tập huấn vận hành hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng (FRMS 4.0) cho lực lượng Kiểm lâm từ ngày 27-29/9/2023.

29/09/2023

     Thực hiện Văn bản số 550/KL-CĐS ngày 12/09/2023 của Cục Kiểm lâm về việc cử cán bộ tham dự lớp tập huấn vận hành hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng (FRMS 4.0) cho lực lượng Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã cử 04 đồng chí tham gia lớp tập huấn trong 03 ngày 27-29/9/2023, tại thành phố Hà Nội. Tham dự tập huấn bao gồm 04 Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III,IV với tổng học viên 14 đồng chí; Phòng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Cục Kiểm lâm và các chuyên gia của dự án SNRM2 (giảng viên hướng dẫn).

     Đại diện Lãnh đạo Cục Kiểm lâm, đồng chí Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Hữu Thiện tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu khai mạc

     Trong 03 ngày tập huấn với các nội dung như sau: (1) Tổng quan về Hệ thống TDDBR phiên bản nâng cấp 4.0.71, cơ bản về các hợp phần kỹ thuật trong Hệ thống TDDBR. Chi tiết về các tham số, chỉ số TDDBR phiên bản nâng cấp theo quy định, quy trình và nguyên tắc cập nhật diễn biến rừng; (2) Những vấn đề thường gặp về FRMS Desktop và cách thức giải quyết hỗ trợ; Các vấn đề hiện có về dữ liệu diễn biến rừng, giải pháp khắc phục tương ứng với từng vấn đề.

      Hệ thống theo dõi diễn biến rừng gồm nhiều hợp phần, trong đó cốt lõi là cơ sở dữ liệu của hệ thống. Cơ sở dữ liệu hệ thống theo dõi diễn biến rừng bao gồm hai phần: (1) cơ sở dữ liệu diễn biến rừng toàn quốc được lưu trữ và vận hành tại hệ thống máy chủ của Cục Kiểm lâm; (2) Cơ sở dữ liệu diễn biến rừng của địa phương được tải xuống được lưu trữ trong phần mềm cập nhật diễn biến rừng (FRMS Desktop) tương ứng với địa bàn của từng người dùng trong hệ thống.

Toàn bộ học viên tham dự lớp tập huấn

     Trước yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, đòi hỏi thông tin phải nhanh hơn, chính xác hơn. Vì vậy yêu cầu đặt ra phải nâng cao hơn nữa ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đợt tập huấn này nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt của Chi cục Kiểm lâm vùng trong việc hỗ trợ các Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố ứng dụng hệ thống theo dõi diễn biến rừng (FRMS 4.0) để theo dõi cập nhật diễn biến rừng hàng năm theo quy định.

                             Tin bài, nguồn ảnh: Thế Phương – Chi Cục Kiểm lâm vùng IV

Tin nổi bật