Chi cục Kiểm lâm vùng IV tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực theo dõi diễn biến rừng tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

20/06/2023

Thực hiện văn bản số 40/KL-VP ngày 26/5/2023 của Cục Kiểm lâm về việc tập huấn nâng cao năng lực theo dõi diễn biến rừng, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã cử 02 đồng chí tham gia lớp tập huấn trong 02 ngày 15-16/6/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tham dự tập huấn bao gồm 30 tỉnh, thành phố phạm vi khu vực Chi cục Kiểm lâm vùng III, vùng IV với tổng học viên 63 đồng chí đang phụ trách công tác cập nhật theo dõi diễn biến rừng tại các đơn vị; Phòng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Cục Kiểm lâm và các chuyên gia của dự án SNRM2 (giảng viên hướng dẫn).

 Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Cục Kiểm lâm, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tinh Lâm Đồng phát biểu khai mạc

Trong 02 ngày tập huấn với các nội dung như sau: (1) Tổng quan về Hệ thống TDDBR phiên bản nâng cấp, cơ bản về các hợp phần kỹ thuật trong Hệ thống TDDBR. Chi tiết về các tham số, chỉ số TDDBR phiên bản nâng cấp theo quy định, quy trình và nguyên tắc cập nhật diễn biến rừng; (2) Những vấn đề thường gặp về FRMS Desktop và cách thức giải quyết; Các vấn đề hiện có về dữ liệu diễn biến rừng, giải pháp khắc phục tương ứng với từng vấn đề.

          Hệ thống theo dõi diễn biến rừng gồm nhiều hợp phần, trong đó cốt lõi là cơ sở dữ liệu của hệ thống. Cơ sở dữ liệu hệ thống theo dõi diễn biến rừng bao gồm hai phần: (1) cơ sở dữ liệu diễn biến rừng toàn quốc được lưu trữ và vận hành tại hệ thống máy chủ của Cục Kiểm lâm; (2) Cơ sở dữ liệu diễn biến rừng của địa phương được tải xuống được lưu trữ trong phần mềm cập nhật diễn biến rừng (FRMS Desktop) tương ứng với địa bàn của từng người dùng trong hệ thống.

          Cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu gồm nhiều thành phần, trong đó có phần dữ liệu (dữ liệu hành chính, dữ liệu lô rừng, chủ quản lý rừng, diễn biến rừng, lịch sử lô rừng vv) và phần định nghĩa (phân chia trạng thái rừng, nguyên nhân diễn biến rừng, mục đích sử dụng rừng,…) các bảng dữ liệu, bảng định nghĩa và các hàm lệnh truy vấn trong cơ sở dữ liệu được xây dựng, liên kết và vận hành có liên quan mật thiết đến nhau. Người dùng trong hệ thống được quyền và có trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu diễn biến rừng vào cơ sở dữ liệu thông qua phần mềm cập nhật diễn biến rừng (FRMS Desktop) theo quy định.

Đồng chí Bùi Chính Nghĩa, Cục trưởng Cục Kiểm lâm bế mạc Hội nghị

Trước yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, đòi hỏi thông tin phải nhanh hơn, chính xác hơn. Vì vậy yêu cầu đặt ra phải nâng cao hơn nữa ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đợt tập huấn này nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt của Chi cục Kiểm lâm vùng, tỉnh và thành phố trong việc ứng dụng hệ thống theo dõi diễn biến rừng (FRMS 4.0) để theo dõi cập nhật diễn biến rừng theo quy định.

Bế mạc Hội nghị, Đồng chí Bùi Chính Nghĩa, Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu chỉ đạo: thành quả theo dõi diễn biến rừng là nguồn thông tin quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, vì vậy ngay sau đợt tập huấn, các địa phương cần tăng cường nâng cao năng lực cho kiểm lâm cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ GIS, viễn thám và công nghệ thông tin để giám sát biến động rừng, cập nhật hồ sơ quản lý rừng, Dự án SNRM2 tiếp thu các ý kiến của các đơn vị tham gia tập huấn để chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm cập nhật theo dõi diễn biến rừng theo đúng quy định.

Quang cảnh buổi tập huấn tại Lâm Đồng

Tin bài, nguồn ảnh: Thế Phương – Chi Cục Kiểm lâm vùng IV

Tin nổi bật