Chi cục Kiểm lâm vùng IV tham dự Hội thảo tham vấn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/11/2023

Chi cục Kiểm lâm vùng IV tham dự Hội thảo tham vấn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện giấy mời số 14/GM-KL-CĐS ngày 08/11/2023 của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã cử 02 đồng chí tham dự Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng vào ngày 16/11/2023, tại Hà Nội.

Cục Kiểm lâm phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (viết tắt là FAO), tổ chức Hội thảo “Tham vấn dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng”. Phụ trách phòng Thông tin và Chuyển đổi số Ông Nguyễn Văn Diện khai mạc hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Diện - Phụ trách phòng thông tin và chuyển đổi số Cục Kiểm lâm khai mạc hội thảo

Tham gia hội thảo gồm có đại diện các cơ quan chuyên ngành, các chuyên gia về lâm nghiệp (Trường ĐH Lâm nghiệp, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam…, Tổ chức FAO (Việt Nam); Đại diện Chi cục Kiểm lâm các vùng, đại diện 11 Chi cục Kiểm lâm tỉnh đóng góp ý kiến để Cục Kiểm lâm hoàn thiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và tình hình thực tiễn.

 

Toàn cảnh Hội thảo tham vấn

Tại hội thảo, các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu trong Hội thảo đã tập trung đánh giá tổng kết thi hành Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT, những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân đồng thời đề xuất các nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT. Ngoài ra, các đại biểu đã thảo luận về Hướng dẫn kỹ thuật điều tra kiểm kê rừng và Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện Đề án kiểm kê rừng toàn quốc.

Ảnh, Nguồn: Thế Phương – Chi cục Kiểm lâm vùng IV

 

Tin nổi bật