Thông tư

Thông tư

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
52/2008/BNNPTNT-BTC 14/04/2008 Thông tư liên tịch Số 52/2008/BNNPTNT-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2008, Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy
19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC 08/03/2007 Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT 26/07/2013 Hà Công Tuấn, Nguyễn Thị Minh Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
85/2014/TT-BTC 30/06/2014 Trần Văn Hiếu Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2014 Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
10/2014/TT-BNNPTNT 26/03/2014 Hà Công Tuấn Thông tư số 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển.
38/2014/TT-BNNPTNT 03/11/2014 Thông tư Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững (Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014)
26/2015/TT-BNNPTNT 29/07/2015 Hà Công Tuấn Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác