Luật

tro ve
Trở về

52/2005/QH11

Luật Bảo vệ môi trường
Số/ Kí hiệu 52/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Người ký Nguyễn Văn An
Trích yếu 52/2005/QH11
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
16/2017/QH14 2017 12:00:00 SA/11/15 Nguyễn Thị Kim Ngân Luật Lâm Nghiệp 2017
55/2014/QH13 23/06/2014 Nguyễn Sinh Hùng Luật bảo vệ môi trường 2014
14/2017/QH14 05/07/2017 Giang Sơn Luật số: 14/2017/QH14 của Quốc Hội về việc ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số 43/2013/QH13 26/11/2013 Nguyễn Sinh Hùng Luật đấu thầu
Sô 22/2008/QH12 13/11/2008 Nguyễn Phú Trọng Luật CBCC 2008
Sô 13/2003/QH11 26/11/2003 Nguyễn Văn An Luật Đất đai
20/2008/QH12 13/11/2008 Nguyễn Phú Trọng Luật Đa dạng sinh học
29/2004/QH11 03/12/2004 Nguyễn Văn An Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004