Kon Tum: Tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật về lâm nghiệp, đặc biệt là hoạt động bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã

19/06/2024

Thực hiến Kế hoạch số 62/KH-CCKL ngày 06/6/2024 của Chi cục Kiểm lâm Kon Tum và Văn bản số 74/24/FFI-KT ngày 03/6/2024 của Tổ chức FFI Việt Nam. Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 15/6/2024 tại địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Chi cục Kiểm lâm Kon Tum phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV và Tổ chức FFI Việt Nam tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật về lâm nghiệp, đặc biệt là hoạt động bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã cho 93 học viên là cán bộ, công chức Kiểm lâm; Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng; Cán bộ, công chức cấp xã và cộng đồng dân cư thôn tại địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Ảnh Nguyễn Đình Thắng - Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kon Tum phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn (03 lớp) được thiết kế với mục tiêu là nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng thực thi pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã cho cán bộ, công chức Kiểm lâm (Chi cục Kiểm lâm Kon Tum); Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng, cán bộ, công chức cấp xã và cộng đồng dân cư thôn tại địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Ảnh FFI Việt Nam - Học viên lớp tập huấn tham gia phân tích, thảo luận và làm bài tập tình huống theo nhóm

Tại lớp tập huấn (03 lớp), các học viên đã được học tập 07 chuyên đề chính (bao gồm cả lý thuyết, thảo luận chuyên đề và làm bài tập thực hành theo nhóm, cụ thể: (1) Khái quát chung về tình hình quản lý bảo vệ rừng và kết quả thực thi pháp luật về lâm nghiệp; (2) Hệ thống các văn bản pháp luật chính liên quan đến hoạt động lâm nghiệp và thực thi pháp luật về lâm nghiệp; (3) Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong thực thi công vụ; (4) Thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật và giải thích pháp luật trong thực thi công vụ; (5) Phương pháp và kỹ năng lập kế hoạch công tác; (6) Hoạt động tuần tra bảo vệ rừng và thực thi pháp luật về lâm nghiệp trên hiện trường và (7) Phương pháp phát triển tài liệu tuyên truyền và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp.

Ảnh FFI Việt Nam - Học viên tham gia lớp tập huấn (lớp 03) tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Kết thúc lớp tập huấn (03 lớp), học viên và các bên có liên quan đánh giá cao về chất lượng của khóa tập huấn và khẳng định đây là cơ hội để các học viên củng cố, tăng cường kiến thức và kỹ năng liên quan, mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp tại địa phương./.

Ths. Nguyễn Đình Thắng, Phòng QLBVR - Chi cục Kiểm lâm vùng IV