Chi cục Kiểm lâm vùng IV phối hợp kiểm tra, đôn đốc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum.

14/06/2024

Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiểm tra, đôn đốc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum.

Thực hiện văn bản số 116/KLV4-QLR ngày 07/5/2024 về việc kiểm tra đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng chống chặt phá rừng tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 01/6/2024, Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã phối hợp làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum về các nội dung liên quan công tác quản lý bảo vệ rừng chống chặt phá rừng từ đầu năm 2024 đến nay tại địa phương.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum đã tham mưu ban hành nhiều văn bản trong công tác chỉ đạo điều hành. Điển hình như, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 09/CCKL-TTPC ngày 04/01/2024 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ diện tích rừng tại xã Ia Mơ, Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 01-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đoàn công tác Chi cục Kiểm lâm vùng IV, phối hợp với Chi cục kiểm lâm Gia Lai kiểm tra, đôn đốc trong quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng

Về công tác Quản lý Động, thực vật hoang dã: Số lượng cơ sở chế biến gỗ và lâm sản, hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 289 cơ sở sản xuất, chế biến gỗ và 119 cơ sở nuôi động vật rừng. Tỉnh Kon Tum có 45 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã.

Về công tác giao rừng và bảo vệ rừng: Tại tỉnh Gia Lai, công tác giao rừng đối với diện tích rừng địa phương đang quản lý đã được triển khai. Năm 2024, có 05/17 huyện đã xây dựng kế hoạch giao rừng với tổng diện tích dự kiến giao là 6.024,05 ha. Các huyện đang tiến hành thực hiện kế hoạch này. Trong khi đó, tại Kon Tum, từ đầu năm đến nay không tiến hành giao rừng hoặc cho thuê rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Chi cục Kiểm lâm địa phương đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác trinh sát, tuần tra truy quét tại các khu vực thường xảy ra vi phạm. Các giải pháp đã được triển khai để xóa bỏ các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Công nghệ thông tin và công nghệ GIS được áp dụng để cảnh báo và dự báo biến động rừng. Các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã được tăng cường để kiểm tra, truy quét và ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Các hoạt động của đoàn liên ngành tại cấp huyện đã giữ được sự duy trì và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm. Thông qua việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị đã tích cực theo dõi hệ thống cảnh báo mất rừng trên trang web của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, xác minh theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra và đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng chống chặt phá rừng tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum các địa phương đã tích cực tham mưu và chỉ đạo điều hành từ các cấp quản lý. Các biện pháp đã được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng và bảo vệ môi trường. Tuy vậy, vẫn còn những thách thức và một số hạn chế cần được khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng trong thời gian tới.

Nguồn: Lê Công Thành, Phó trưởng phòng,  phòng Quản lý bảo vệ rừng  - Chi cụcKiểm lâm vùng IV