Thông tư

Thông tư

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
08/2017/TT-BNNPTNT 28/03/2017 Hà Công Tuấn Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/3/2017 về Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
04/2017/TT-BNNPTNT 24/02/2017 Hà Công Tuấn Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/2/2017 Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT 27/06/2016 Hà Công Tuấn + Huỳnh Quang Hải Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cc,cs bảo vệ và phát triển rừng
18/2016/TT-BNNPTNT 24/06/2016 Lê Quốc Doanh Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
21/2016/TT-BNNPTNT 28/06/2016 Hà Công Tuấn Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.
20/2016/TT-BNNPTNT 27/06/2016 Hà Công Tuấn Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNN; 78/2011/TT-BNNPTNT; 25/2011/TT-BNNPTNT; 47/2012/TT-BNNPTNT; 80/2011/TT-BNNPTNT; 99/2006/TT-BNNPTNT
07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT 29/01/2011 Nguyễn Mạnh Hiển, Hứa Đức Nhị Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp
52/2008/BNNPTNT-BTC 14/04/2008 Thông tư liên tịch Số 52/2008/BNNPTNT-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2008, Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy
19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC 08/03/2007 Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT 26/07/2013 Hà Công Tuấn, Nguyễn Thị Minh Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020