Thông tư

Thông tư

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
05/2024/TT-BNNPTNT 2024 12:00:00 SA/05/04 Nguyễn Quốc Trị Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
10/VBHN-BNNPTNT 2024 12:00:00 SA/01/25 Nguyễn Quốc Trị Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thông tư quy định điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
24/2023/TT-BNNPTNT 2023 12:00:00 SA/12/21 Trần Thanh Nam Văn bản số 24/2023/TT-BNNPTNT ngày 21/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện QĐ số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tường Chính phủ
21/2023/TT-BNNPTNT 2023 12:00:00 SA/12/15 Nguyễn Quốc Trị Văn bản số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp
20/2023/TT-BNNPTNT 2023 12:00:00 SA/12/15 Nguyễn Quốc Trị Văn bản số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định khung giá rừng
16/2023/TT-BNNPTNT 2023 12:00:00 SA/12/15 Nguyễn Quốc Trị Văn bản số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
13/2023/TT-BNNPTNT 2023 12:00:00 SA/11/30 Nguyễn Quốc Trị Văn bản số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững
29/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Hà Công Tuấn Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
25/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Hà Công Tuấn Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
35/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 Đào Ngọc Dung Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH ng 30/12/2019 của Bộ Lao động và thương binh xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội