tro ve
Trở về

67/KL-QLR

Công văn số 67/KL-QLR ngày 12/02/2019 của Cục Kiểm lâm về cập nhật DBR và tăng cường công tác PCCCR
Số/ Kí hiệu 67/KL-QLR
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu 67/KL-QLR
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
01/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2024 12:00:00 SA/01/03 Bùi Sanh Văn bản Số 01/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 02/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 01, từ ngày 03/01/2023 đến ngày 07/01/2024 và ngày 08/01/2024)
276/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2023 12:00:00 SA/12/25 Tô Xuân Đam Văn bản Số 276/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 25/12/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 52, từ ngày 26/12/2023 đến ngày 01,02/01/2024)
65/QĐ-KLV4 2023 12:00:00 SA/10/02 Hà Công Tài Quyết định số 65/QĐ-KLV4 ngày 02/10/2023 của Chi cục Kiểm lâm vùng IV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Phòng, Đội Kiểm lâm cơ đồng và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm vùng IV
130/QĐ-KL-XDLL 2023 12:00:00 SA/09/18 Bùi Chính Nghĩa Quyết định số 130/QĐ-KL-XDLL ngày 18/9/2023 của Cục Kiểm lâm về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm
234/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2023 12:00:00 SA/11/06 Tô Xuân Đam Văn bản Số 234/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 06/11/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 45, từ ngày 07/11/2023 đến ngày 12/11/2023 và ngày 13/11/2023)
14/ TB-KLV4 2023 12:00:00 SA/01/16 Bùi Sanh Thông báo Số 14/ TB-KLV4 ngày 16/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Lịch trực công vụ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023
02/QĐ-KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/13 Tô Xuân Đam Quyết định số 02/QĐ-KLV4-NV2 ngày 13/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Phê duyệt Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023
10/KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/12 Tô Xuân Đam Công văn số 10/KLV4-NV2 ngày 12/01/2023 về việc triển khai thực hiện công tác Lâm nghiệp 2023
09/KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/12 Tô Xuân Đam Công văn số 09/KLV4-NV2 ngày 12/01/2023 về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023
256/TB-KLV4 2022 12:00:00 SA/12/26 Bùi Sanh Thông báo số 256/TB-KLV4 ngày 26/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Trực Tết Dương lịch năm 2023