tro ve
Trở về

219/ BPC-KLV4-NV1

Văn bản Số 219/ BPC-KLV4-NV1 ngày 12/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công lịch làm việc của công chức, viên chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm Vùng IV (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)
Số/ Kí hiệu 219/ BPC-KLV4-NV1
Ngày ban hành 2021 12:00:00 SA/11/12
Người ký Hà Công Tài
Trích yếu Bảng phân công lịch làm việc của công chức, viên chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm Vùng IV (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 219.Bang phan cong lich lam viec cua CC, VC.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
46/CĐ-TTg 2024 12:00:00 SA/05/04 Trần Hồng Hà Công điện số 46/CĐ-TTg, ngày 09/5/2024 về việc rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030. tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt
2024 12:00:00 SA/01/17 Nguyễn Quốc Trị Văn bản số 525/BNN-KL ngày 17/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cập nhật diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2023
103/KL-CĐS 2024 12:00:00 SA/01/25 Nguyễn Văn Diện Văn bản số 103/KL-CĐS ngày 25/01/2024 về việc theo dõi, hỗ trợ các địa phương cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2023
65/QĐ-KLV4 2023 12:00:00 SA/10/02 Hà Công Tài Quyết định số 65/QĐ-KLV4 ngày 2/10/2023 về Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Đội KLCĐ và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm vùng IV
130/QĐ-KL-XDLL 2023 12:00:00 SA/09/18 Bùi Chính Nghĩa Quyết định số 130/QĐ-KL-XDLL, ngày 18/9/2023 của Cục Kiểm lâm về việc ban hành Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm
Số 61-KL/TW 2023 12:00:00 SA/08/17 Trương Thị Mai Kết luận của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
07/ KL-QLR 2022 12:00:00 SA/01/06 Lê Đình Thơm Văn bản Số 07/ KL-QLR ngày 06/01/2022 của Cục Kiểm lâm về việc Khẩn trương gửi kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2021
231/ BPC-KLV4-NV1 2021 12:00:00 SA/11/19 Tô Xuân Đam Văn bản Số 231/ BPC-KLV4-NV1 ngày 19/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công lịch làm việc của công chức, viên chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm Vùng IV (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)
7809/ BNN-TCLN 2021 12:00:00 SA/11/18 Lê Quốc Doanh Văn bản Số 7809/ BNN-TCLN ngày 18/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam
141 -CV/ĐU 2021 12:00:00 SA/11/01 Nguyễn Quốc Trị Văn bản Số 141 -CV/ĐU ngày 01/11/2021 của Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp về việc triển khai kế hoạch số 39 -KH/ĐU của Đảng ủy Bộ NN&PTNT thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW